Bağla
Türkçe Azerbaijani Russian

Ey ata, ey ana, biz günahkarıq

Yazıçı : Dr. Əli Şəriəti

Ki­tabda Dr. Şə­ri­­əti əvvəlcə həyatda tutduğu mövqedən, ona ün­­van­la­nan tən­qid­­lərdən söh­bət açır, yaşadığı dövrü...
  • Marka İrşad Nəşriyyatı
  • Məhsul Kodu2344
  • Anbardakı sayı0
  • Qiyməti 5,00 AZN
  • Çatdırılma vaxtı 48 saat
Səhifələrin sayı
5.00 AZN
İstək siyahıma əlavə edin Müqayisə edin
Təsvir

Ki­tabda Dr. Şə­ri­­əti əvvəlcə həyatda tutduğu mövqedən, ona ün­­van­la­nan tən­qid­­lərdən söh­bət açır, yaşadığı dövrü analiz edir. Daha son­ra ma­raq­lı bir üs­lub se­çərək gənc­lərin di­­li ilə əvvəlki nəsilə, onların ata-anasına mü­raciət et­mə­yə baş­layır. Gənc nəsil və köhnə nəsil arasında ya­radılmış bu qar­şı­dur­ma­da oxu­cu­nun gö­zü qarşısında müa­­sir dövrün real mənzərəsi can­lanır; dinin za­manla uy­ğun­­laşmasındakı prob­lem­­lər bü­tün gerçəkliyi ilə or­ta­ya çıxır.
Kitabın ikinci hissəsində isə Əli Şəriəti əks tərəfə, həqiqi mövqeyinə ke­­çə­rək üzü­­nü dini xurafat kimi qiymətləndirən ziyalılara, gənclərə tu­tur. İs­la­mi ri­tu­al­la­rın onlara təqdim edilən şəkildə olmadığını açıq­la­ya­raq kitabın bi­rinci his­sə­sin­də ­gənclərin dilindən tənqid ediləni islami an­la­yışların əsil ma­hiyyət və dəyərini or­­taya qoyur.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Məhsul şərhləri (1)
 Bu məhsula şərh yaza bilərsiniz
Səs verin:
İzləmədə qalın

bookzone.az © 2023 | Bu sayt RGS Proqram təminatı® E-ticarət Yazılımı ilə hazırlanmışdır